Open hours

Shop Center
Monday: 10:00 – 21:00
Tuesday: 10:00 – 21:00
Wednesday: 10:00 – 21:00
Thursday: 10:00 – 21:00
Friday: 10:00 – 21:00
Saturday: 10:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 20:00
Hipermarket Carrefour

Mo­­n-Fri: 08:00 – 22:00
Sa­­tu­r­day: 08:00 – 22:00
Su­n­day: 08:00 – 22:00

Jysk

Mo­­n-Fri: 10:00 – 20:00
Sa­­tu­r­day: 10:00 – 20:00
Su­n­day: 10:00 – 18:00

Contact

Galeria Gniezno Shopping Center

Pałucka 2 st.
62 – 200 Gniezno
tel.: 61 428 62 49
fax: 61 428 26 59
e-mail: gniezno@apsysgroup.pl

  • en

23-24.10.2020

Koniec lata? To nie koniec świata! Choć wieczory bywają coraz dłuższe, a deszczowa aura nie zachęca do wyjścia na zewnątrz to my doskonale wiemy, jak umilić Wam rodzinne popołudnia. Odwiedźcie nasze Centrum Handlowe w dniach 23-24.10 i odbierzcie nagrody, dzięki którym jesień stanie się Waszą ulubioną porą roku.

Jak wziąć udział w wydarzeniu? To bardzo proste!

Wystarczy, że w dniach 23-24.10 zrobicie zakupy na terenie naszego Centrum Handlowego i zarejestrujecie maksymalnie 2 paragony na kwotę min. 100 zł na specjalnie zorganizowanym stoisku otwartym w godzinach 11-19. Jeśli nie zdążycie zrobić zakupów w jeden dzień lub donieść paragonu, nic straconego! Istnieje możliwość łączenia ich z dwóch dni akcji, a także dostarczenia poza godzinami otwarcia punktu obsługi. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci m.in. puzzli, kart czy gier planszowych, które zagwarantują Wam rodzinne wieczory z  połączeniem intersujących rozgrywek.

Ale to nie koniec niespodzianek jakie dla Was zorganizowaliśmy! W specjalnie przygotowanej strefie dla klientów odbędzie się konkurs, w którym również będzie możliwość zgarnięcia kolejnej nagrody! Wystarczy, że odpowiecie na jedno proste pytanie, a my codziennie nagrodzimy dwie najbardziej kreatywne odpowiedzi kartami podarunkowymi o wartości 200 zł do wydania w Galerii Gniezno. Jesień jeszcze nigdy nie była tak łaskawa!

Informujemy, że w związku z panującą sytuacją związaną z COVID19, nasze wydarzenie zostanie zorganizowane w sposób bezpieczny oraz z zachowaniem wszelkich norm i wytycznych GIS. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 03-802), Ska­ry­szew­skiej 7(he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Galeria Gniezno Shopping Center via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Galeria Gniezno Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?